اصل برائت و ادله قانونی

سلام. دوستم خونه مجردی داره و من میرم اونجا همسایه هاشاکی شدن واستشهاد جمع کردن با اینکه ن مزاحمت ایجادمیشه ن هیچی. ایا میتونن چیزی رو اثبات کنن

22 اردیبهشت 1400 161

با سلام
مطابق اصول کلی حقوقی اصل بر برائت است و اگر کسی مدعی مزاحمت شماست باید با ادله مقرر در قانون ادعای خود را اثبات کند و به صرف رفت و آمد در منزل دوست خود چیزی ثابت نخواهد شد مگر اینکه قرینه ای در این بین باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی