جرم اقدام به قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه چیست ؟؟

سلام جرم اقدام به قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه چیست ؟؟

12 فروردین 1399 92

سلام به استناد ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه اعدام است و در صورت مسلحانه در محل زندگی مرتکب در ملا عام انجام می شود

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی