دیه تاندوم دو سر شانه چقدر است ؟

مبلغ دیه ازبین رفتن تاندون های هر دو شانه چقدر است؟؟؟

05 خرداد 1400 151

سلام
کاربر محترم در قانون مجازات اسلام در خصوص نقص تاندوم دیه ثابت نداریم در این موارد پزشکی قانونی صدمه وارده به عضله یا تاندوم ها را با توجه به میزان نقص آن عضو تعیین می کند بنابراین پس از تعیین میزان دیه نقص عضو می توانید از جدول دیات در صفحه اصلی سایت مشاوره حقوقی وکیلوند استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی