آیا از کشاورز که کشت غیر اصولی شلتوک انجام داده باشد و منجر به تخریب دیوار ملک گردد می توان شکایت نمود؟

سلام ، بنده ساکن روستا هستم و درچند سال اخیر (۹۵و۹۸)کشاورزان همسایه بدون رعایت اصولی کشت شلتوک که همانا احداث سیستم زهکش جهت خروج پساب کشت مذکور، اقدام به کشت شلتوک نمودند و عدم رعایت موضوع فوق باعث نشتی آب به منزل بنده که همانا نشست و ترک برداشتن دیوار را بهمراه داشته ......حال درسال جاری احساس میشود کشاورزان فوق در تدارک کشت شلتوک به شیوه سالهای قبل هستند وباتوجه به آگاهی از تبعات کشت غیر اصولی شلتوک ، عالماً و عامداً اقدام به چنین امری مینمایند آیا عمل کشاورز و یا کشاورزان جنبه تخریب عمدی تلغی میشود ؟ وآیا خسارتهای سالهای فوق را میشه مطالبه کرد؟ باتشکر از مدیریت برنامه

05 خرداد 1400 179

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی