نحوه تقسیم سهم از دیه مقتول به وراث

مردی همسرش را کشته که چهار فرزند مشترک دارند مقتول مادرش درقید حیات میباشد خواستم ببینم سهم مادر مقتول چند درصد وسهم چهار فرزندان چند درصد میباشد اگر فرزندان رضایت بدهند و مادرش رضایت ندهدایا میتونم به مادرش دیه بدهیم اگر امکانش هست دیه وی چقدر میشود

06 خرداد 1400 223

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی