ایا کاخ دادگستری تهران محل پیگیری حق تمام ایرانیان است ؟

سلام من حقم در دادگستری شهرم اجرا نمی شود ۶سال است پناه آوردیم به کاخ دادگستری ولی بعد سه روز سرگردانی به جوابی نرسیدیم وبرگشتیم شمال آیا تعریف از کاخ دادگستری تهران همین است

10 خرداد 1400 138

سلام
کاربر محترم کاخ دادگستری تهران مجموعه ای از محاکم کیفری استان و شعبات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و امور اداری و اجرایی است اینمه شما برای پیگیری حق خود به کاخ دادگستری مراجعه کردید ولی علت را بیان نکردید امکان راهنمایی میسر نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی