تخلیه ملک اجاره ای در شرایط کرونا

سلام مادرم یک خانه را که به نام خودش بوده در دفترخانه به نام من سند رسمی زده و به نام من کرده است ، قرارداد اجاره مستاجری که اکنون در این خانه مقیم است ۲ ماه دیگر به پایان می رسد ، با توجه به اینکه من خودم مستاجر هستم و می خواهم در این خانه ساکن شوم ، آیا با توجه به قانونی که گفته اند در شرایط کرونا صاحب خانه ها نمی توانند مستاجران را ملزم به تخلیه کنند ، میتوانم تقاضای دستور تخلیه کنم ؟ اگر مستاجر تخلیه نکرد بهترین راه کدام است ؟ قرارداد اجاره با مستاجر مذکور در مشاور املاک تنظیم شده و متاسفانه فقط امضای مالک و مستاجر و مسئول مشاور املاک وجود دارد . ممنونم

14 خرداد 1400 163

سلام درود
در حال حاضر شما مالک ملک مورد اجاره هستید و قائم مقام شخصی هستید که اجاره نامه را امضاء نموده اند
می توانید در صورت عدم تخلیه مستاجر در موعد مقرر دادخواست تخلیه ید به شوراء حل اخلاف تقدیم کنید و تقاضای تخلیه ملک به دلیل استفاده شخصی خودتون و نیاز شخصی که به ملک مورد اجاره دارید مستند کنید ضمن آنکه قرارداد اجاره ای که نشان دهد خودتون اجاره نشین هستید ضمیمه دادخواست کنید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی