در صورت پرداخت وجه معامله آیا وجود چکها دلیل بر بدهکاری محسوب می شود

سلام وقت بخیر.من برای دریافت پول ربوی برای تضمین مبایعه نامه تنظیم کردیم .ثمن معامله قبلا به فروشنده پرداخت شده و اقرار به دریافت وجه دارد.و چند چک من نزدش بوده به مبلغ ثمن معامله به من عودت میدهد و چکها در مبایعه نامه قید نشده از چکها کپی میگیرد وزیر کپی با خط خودش می نویسد چکها بابت بدهی به ایشان بعد از مبایعه نامه به من مسترد گردید من امضاء زدم. من درخواست مطالبه وجه کردم ‌آیا این نوشته مدرک به حساب می آید چون چکها امانی نزدش بوده بعد از معامله بهم عودت داده چکها دستم هست .آیا جز بدهی های من نسبت به ایشان میشود ؟طبق هیئت کارشناسان نظریه بنفع من شده که نوشتند ۶۰۰میلیون واریزی نقدی و ۶۷۵ میلیون تومان واریزی غیر نقدی که همان مبایعه نامه میباشد

17 خرداد 1400 108

اول اینکه معاملات ربوی در صورت اثبات باطل می باشند دوم اینکه اگر وصف امانی در نظر گرفته شود جز بدهی نیست و اینکه در مبایعه نامه نیز شماره چکها قید نگردیده احتمال اینکه چکها متضمن بدهی شما لحاظ شود کم است که به نظر کارشناسان نیز این موضوع را تایید نموده اند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی