برای مطالبه وجه پرداختی بابت خرید خودرو به نرخ روز چه دادخواستی طرح نمایم ؟

سلام،خودروی صفر را سال ۹۵ خریدم (قیمت ۳۰ میلیون تومان)و سند به نام خانم صادر شده است.رجوع از هبه رد شده است.برای مطالبه مبلغ پرداختی و وجه به روز بعد از ۵ سال چه عناوینی در دادخواست بنویسم؟ممنون.

20 خرداد 1400 191

شما می توانید دادخواست مطالبه وجه در دادگاه حقوقی مطرح نمایید ولیکن در خصوص به نرخ بودن صرفا همان مبلغ سی میلیون تومان را می توانید مطالبه نمایید و به نرخ روز محاسبه نخواهد شد و از تاریخ طرح دادخواست خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق خواهد گرفت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی