تهدید کردن کارمند دولت

سلام ، بنده به همراه همکارم که پرسنل یک اداره دولتی هستیم درحین رفتن به محل کار شخصی در خیابان بدون دلیل برایمان ایجاد مزاحمت و مارا تهدید میکنه و شکایتش انجام دادیم و شکوائیه ارجاع داده شده به شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای دولتی را دارد

27 خرداد 1400 137

سلام درود
رویه قضایی جدیدا نسبت به بعضی از عنوان های کیفری که توسط اشخاص طرح میشود به این شکل است که بعد از طرح شکایت پرونده ارجاع داده می شود به شورای حل اختلاف تا در صورت امکان مسئله به صورت صلح و سازش خاتمه پیدا کند در غیر این صورت پرونده به بازپرسی ارسال می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی