محاسبه دیه دست و پارگی پیشانی آسب دیدگی گردن

شکستگی دست و پاره شدن پیشانی که به پوست روی استخوان برسه واسیب به مهره گردن وتاندوم زانوی چپ. اختلال در مغز اعصاب چند درصد دیه شامل میشه

30 خرداد 1400 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی