در صورتی که توسط مامورین دولتی بنده تهدید شوم چه اقدامی بایستی انجام دهم ؟

با سلام یکی از مامورین از محیط زیست علیه اینجانب اقدام به صحنه سازی برای شکار حیوانات حفاظت شده و ممنوع کرده وهمچنین نیز بنده را تهدید کرده که علیه من اقدام به پرونده سازی خواهد کرد تکلیف چیست؟

02 تیر 1400 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی