اعاده حیثیت نسبت به شکایت واهی توهین

شخصی ادعا میکند که من به ایشان توهین کردم در حالی که چنین چیزی نبوده چگونه میتوانم اعاده حیثیت کنم؟

03 تیر 1400 147

با سلام
کاربر محترم باید منتظر برگزاری جلسه رسیدگی باشید و زمانی که جلسه تشکیل شد و به موجب حکم قطعی شکایت شاکی رد شد شما میتوانید نسبت و به طرفیت شاکی اقدام به طرح دعوا با عنوان افترا نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی