تشکیل جلسه و ارسال لایحه دفاعیه

شخصی از من شکایت کرده و گفته بنده به ایشان فحاشی کردم ولی ایشان هیچ گونه شاهد و مدرکی برای اثبات این حرفشان ندارند آیا جلسه دادگاه برای این شکایت تشکیل می شود ؟اگر جلسه تشکیل شود با توجه به کهولت سن بنده و بیماری حضور من لازم است؟

03 تیر 1400 159

با سلام
کاربر محترم جلسه دادگاه برای شکایت علیه شما تشکیل میشود ولی با توجه به کهولت سن، شما میتوانید لایحه دفاعیه زمانی که احضاریه وقت دادرسی برای شما آمد به دادگاه تقدیم کنید و نیاز به حضور شما نخواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی