دیه پارگی گوش چقدر است ؟

دیه ا پاره شدن پرده گوش چقدر می شود لطفا راهنمایی نمایید

08 تیر 1400 127

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی