ایا خسارت توقیف اتومبیل نیسان در پارکینگ قابل مطالبه است ؟

سلام اقای وکیلوند بنده یک نیسان پلاک قرمز خریداری کردم و تمام پول را به فروشنده پرداخت کردم و قرار بر این بود ۱۳۹۹/۹/۱ بریم برای سند وتعویض پلاک که بهانه های مختلف تا به امروز از سند زدن خودداری کردن تا این که ۲ روز پیش خودرو بنده مورد سرقت قرار گرفت و شب همان روز پیدا شد و در پارکینگ توقیف است و برای رفع توقیف نیاز به صاحب سند است حال ما به فروشنده گفتیم که بیاید برای ترخیص خودرو و ایشون میگوید که اسناد نبسان به سرقت رفته. حال سوال این است. آیا این مدت زمانی که من با این نیسان اموراتم را میگذراندم ولی خودرو توقیف است میتوانم خسارت خواب را از فروشنده دریافت کنم؟ (با حساب کتابی که من کردم حداقل یکی ۲ ماهی برای ترخیص به طول بکشه )

08 تیر 1400 115

سلام
کاربر محترم خسارت توقیف اتومبیل در پارکینگ از مقصر قابل مطالبه است اما اگر سارق شناسایی شود فقط ۲۴ ساعت می توانید مطالبه کنید زیرا فرض بر این است با ارایه مدارک قادر به ترخیص اتومبیل خواهید بود و مازاد آن از فروشنده از باب تسبیب در عدم انجام تعهد در انتقال سند قابل مطالبه است

لکن اکنون می توانید با مراجعه به مرجع قضایی و ارایه مبایعه نامه و کارت ماشین تقاضا کنید دستور تحویل اتومبیل را به متصرف ( شما ) صادر نمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی