در صورت ضرب و جرح توسط همسرم کجا و چه شکایتی باید مطرح کنم.

شوهرم بنده را کتک میزند باید کجا اقدام کنم‌؟ کجاباید شکایت کنم؟

10 تیر 1400 112

در صورت ضرب و جرح توسط شوهرتان می توانید تحت عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی شکایتی در دادسرای محل وقوع جرم مطرح تا پس از رسیدگی در دادسرا و دادگاه و اثبات موضوع حکم به محکومیت و پرداخت دیه صادر گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی