چگونه دیه مربوط به تصادف رانندگی را محاسبه نمایم.

سلام دیه تصادف رانندگی ..ساق پای شکسته دوبل و پلاتین خورده و جراحت دامنه آهیانه ای گیجگاهی چپ کناره خارجی ابرو چپ و سمت چپ پیشانی

10 تیر 1400 140

به نظر با توجه به نظر پزشکی قانونی برای شکستگی معاینه مجدد لازم است و پس از میزان دیه توسط پزشکی قانونی مشخص می گردد. همچنین شما می توانید در همین سایت در قسمت جداول حقوقی و محاسبات دیه به راحتی دیه خود را محاسبه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی