مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه ماهانه است یا سالیانه ؟

سلام میخواستم بدونم خسارت تاخیر تادیه در اجرای احکام مدنی به صورت ماهانه حساب میشه یا سالانه رویه محاسبش ماهانه هست یا سالانه

10 تیر 1400 2096

برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت تعیین می شود و در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد. شما همچنین می توانید در همین سایت از قسمت جداول محاسبات حقوقی خسارت تاخیر تادیه را محاسبه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی