طرح دعوای کلاهبرداری

سلام شخصی ناشناس با همسرم تماس گرفته اند و با وعده اینکه شما برنده یک دستگاه خودرو 206 شده اید و درخواست پرداخت پول به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای هزینه سند کردند و همسرم وجه را واریز کرده و از ما کلاهبرداری شده راهنمایی بفرمایید که چه کاری باید انجام بدهم؟

16 تیر 1400 135

باسلام
اولین اقدام در خصوص کلاهبرداری تقدیم شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی میباشد تابعد از ثبت موضوع شکواییه در دادسرا ثبت و برای شروع به تعقیب و تحقیق به ضابطان دادگستری (ماموران آگاهی)ارجاع شود.
راه دوم در مورد کلاهبرداری مراجعه به پلیس فتا و تشکیل پرونده در آن مرجع میباشد.در مورد کلاهبرداری احتیاطا با وکیل دادگستری اقدام شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی