چگونه خسارات وارده را مطالبه کنیم؟

منزل بنده واقع در جوار اراضی کشاورزی میباشد که این اراضی توسط یک پمپاژ آب آبیاری میشوند و مالک موتورپمپ متوفی است و موتور پمپ توسط چند از ورثه هاش مدیریت میشه ، چندی است که مالکین موتورپمپ اقدام به آبدهی به کشاورزان جهت کشت شلتوک را نموده اند ولی متاسفانه کشاورزان بدون رعایت اصولی کشت وزرع شلتوک کاشته اند و تبعات آن قابل حدث میباشد که نشتی آب به منازل مسکونی و اراضی همجوار خواهد بود ، حال اگر بخواهم شکایت کنم از مالکین موتور پمپ یا کشاورزان اقدام کنم..باتشکر

18 تیر 1400 116

با سلام
اگر نشتی آب خساراتی به منزل شما وارد نموده می توانید خسارات وارده را در دادگاه عمومی حقوقی از کشاورزان مطالبه نمایید زیرا ورود خسارت به شما به دلیل قصور کشاورزان در آبیاری و عدم رعایت شرایط اصولی کشت رخ داده
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی