آیا رجوع از هبه امکان دارد ؟

سلام حدود 2 سال قبل سند منزلی که به نام فرزندم بود و 13 سالش بود را به اصرار همسرم جهت ادامه زندگی مشترک را از فرزندم به ایشان بدون پرداخت هیچ وجهی که خودم باخریداری نمودم و بابت آن چک و پول نقد به فروشنده دادم ، در دفترخانه اسناد رسمی منتقل نمودم ولی هیچ تاثیری در اخلاق و رفتار ایشان نداشت حال میتوانم باذکر عنوان اینکه این عمل هبه بوده و اکنون در خواست رجوع از هبه را دارم در دادگاه طرح دعوی نمایم و مدارک مثبته جهت طرح دعوی و اثبات آن چه میباشد؟( سند قبلا به نام فرزند 13 ساله ام بوده)

19 تیر 1400 86

سلام
کاربر محترم متن سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شده بسیار مهم است بر فرض که سند تنظیمی هبه باشد فقط در برخی موارد هبه قابل رجوع است و بر اساس ماده 803 قانون مدنی در شرایطی ، واهب یا هبه کننده دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و تقاضای استرداد انرا نماید بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی ، عدم امکان رجوع از هبه شامل موارد ذیل است :

در صورتی که عین موهوبه ( یعنی مالی که هبه شده است ) از بین رفته باشد ، دیگر نمی توان از عقد هبه رجوع کرد .

در صورتی که متهب ( گیرنده هبه ) پدر ، مادر یا اولاد واهب باشند نمی توان از هبه رجوع کرد .

در صورتی که هبه از نوع هبه معوض بوده باشد و عوض هبه هم دریافت شده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی