پیگیری ضرب و جرح و آدم ربایی

عرض سلام کارگر بنده در زمین من در ساعت ۵ صبح مشغول آبیاری و کار بوده که افرادی به کارگرم با چاقو و قمه حمله کرده و او را زدند و بعد او را دزدیده به خانه ای بیرون از شهر برده و آنجا هم کتک زدند بی زحمت راهنمایی کنید تا روند انجام مراحل را طی کنم.

23 تیر 1400 112

باسلام
در خصوص سوال مطروحه خدمت جنابعالی عرض کنم که در وهله اول حتما با کلانتری تماس گرفته و موضوع صرب وجرح صورتجلسه شود در قدم بعدی از کلانتری برای ارجاع به پزشکی قانونی معرفی نامه بخوایید تا در خصوص صدمات وارده در رسیدگی های کیفری میزان آسیب و دیه آن مشخص شود بعد شکواییه دراین خصوص در دفاتر خدمات قضایی تنظیم کنید (دراین مورد حتما شخص باید در سامانه ثنا که در دفاتر خدمات انجام میشود اخذشود) بعد دستور قضایی از سامانه الکتدونیکی را پرینت بگیرید و به کلانتری مربوطه مراجعه و تشکیل پرونده دهید موضوع ارجاع به پزشکی قانونی در این مرحله انجام میشود بعد از آن پرونده مربوطه توسط شما به آگاهی منتقل و تحقیقات مقدماتی انجام میشه وبعد از تکمیل پرونده موضوع به دادسرا ارجاع میشه نکته مهم اینکه تمام این موارد باید توسط شخص یا وکیل ایشان انجام بدهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی