در صورت گزارش اصلاحی در دادگاه هزینه دادرسی بر عهده چه کسی می باشد ؟

سلام. میخواستم بپرسم هزینه اولیه که برای شکایت ودادخواست در شورای حل اختلاف از شاکی پرونده میگیرند با توجه به این که پرونده به صلح و سازش ختم شده است این هزینه را در پایان پرونده چه کسی باید پرداخت بکند؟

24 تیر 1400 191

مطابق قانون پرداخت هزینه های دادرسی در صورت محکومیت با طرف مقابل می باشد . در گزارش اصلاحی اگر هزینه ناچیز باشد معمولا مصالحه می شود ولی اگر هزینه دادرسی زیاد باشد خواهان میتواند تقاضای صدور حکم سازش با پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی