تعهدضمن عقدوالزام متعهد

سلام چند سال پیش زمینی را خریدم که فروشنده تعهد داده که هر وقت خواستی بفروشی خودم دوماهه به قیمت منطقه برات میفروشم و اگر کسی نخرید خودم میخرمش . اما به تعهد خود عمل نمیکند آیا راهی برای الزام به تعهد هست؟ سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار بنده میگزارید.

11 مرداد 1400 58

باسلام
طبق ماده 238 قانون مدنی شمامیتوانیدالزام متعهدراازدادگاه بخواهید اگرانجام نداد به وسیله خودوباخرج متعهد انجام دهید اگرقیدمبارشرت باشد وهیچ کسی قادربه انجام تعهدنباشد حق فسخ داریدواگرثابت نماییدازاین باب خسارتی به شماوارد شده مطالبه خسارت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی