عناصر تشکیل دهنده جرم

1-عنصر قانونی: یعنی آن موادی که قانونگذار در آنها دو امر را توامان تصریح کرده است الف:عنوان مجرمانه ب: نوع و میزان مجازات ، اما دو استثناع نسبت به عنصر قانونی وجود دارد الف: جرائم درحکم یعنی مواردی که قانونگذار اگرچه در ماده عنوان مجرمانه را تصریح کرده است اما مجازات آن را بیان نکرده و به ماده دیگری احاله داده است مانند آنکه انتقال مال غیر یا معامله معارض جرائم درحکم کلاهبرداری هستند

مطالعه مقاله

اختلاس و شرایط تحقق آن چیست؟

نکته1: سپرده شدن به کارمند دولت رکن اختلاس است و لذا اختلاس توسط افراد عادی قابل ارتکاب نمی باشد نکته2: رفتار در عنصر مادی اختلاس برداشت یا تصاحب کردن است و به همین دلیل اختلاس ماهیتاً خیانت در امانتی است که توسط مامور دولت واقع می شود. نکته3: سپردن به مامور دولت باید به حسب شغل او باشد یعنی به اعتبار سمتی که دارد اموال نزد او سپرده شده است

مطالعه مقاله

وصیت نامه و اقسام آن چیست؟

عریف وصیت تملیکی : وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. تعریف وصیت عهدی: وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید . وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له و مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود

مطالعه مقاله

جرم جعل و شرایط اثبات آن چیست؟

نتیجه جرم جعل: ورود ضرر به افراد یا اساساً به اشتباه افتادن افراد برای تشکیل جرم جعل لازم نیست بنابراین جرم جعل یک جرم مطلق می باشد که حتی اگر برای مثال حتی یک اسکناس جعل شده هم وارد بازار نشده باشد بازهم جرم جعل تشکیل شده است. عنصر روانی جعل: جعل علاوه بر سؤنیت عام سؤنیت خاص را نیز لازم دارد یعنی قصد تقلب که به معنی قصد جازدن به عنون اصل است.

مطالعه مقاله

جهات کیفری چک

صدور چک پرداخت نشدنی جرمی است مقید و نتیجه لازم برای تحقق این جرم صدور گواهی عدم پرداخت از بانک می باشد بنابراین تا قبل از صدور این گواهی اساساً جرمی واقع نشده است. نکته: از نظر عنصر روانی این جرم مادی صرف یا با مسئولیت مطلق محسوب شده است یعنی نیاز به اثبات علم صادر کننده در صدور چک پرداخت نشدنی نیست بنابراین حتی اگر با عمد یا از روی اشتباه چک را صادر کند جرم محقق شده است.

مطالعه مقاله

حقوق زوجین پس از طلاق

پس از جاری شدن صیغه طلاق بین زوجین، به طور کلی بسیاری از حقوق مالی و غیر مالی زوجین نیز از بین خواهد رفت اما در این میان برخی از حقوق های مالی و غیر مالی هستند که پابرجاخواهند ماند و یا ایجاد خواهند شد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مطالعه مقاله

عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری و مجازات آن

اولاً: هر صحنه سازی کلاهبرداری نخواهد بود زیرا ممکن است فرد فریب نخورده باشد ثانیاً: هرگاه فردی فریب خورده و مالش برده شده کلاهبرداری نیست زیرا ممکن است مرتکب توسل به وسایل متقلبانه نکرده باشد بلکه فرد با دروغ صرف فریب خورده باشد.

مطالعه مقاله

فسخ نکاح چیست؟

موجبات انحلال عقد نکاح: مستند به ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود اما علاوه بر موارد فوق انقضاء مدت در عقد انقطاع، فوت یکی از زوجین ، لعان، ارتداد، تغییر جنسیت یکی از زوجین نیز سبب انحلال نکاح می شود.

مطالعه مقاله

وصیت در قوانین ایران

گاهی شخص وصیت‌کننده از شخصی می‌خواهد تا عملی را برایش انجام دهد مثلاً وصیت می‌کند که بعد از مرگش بعضی از اموالش را وقف کند یا بدهی‌های وی را پرداخت کند

مطالعه مقاله

مجازات ارتداد در قوانین ایران چیست

به طور کلی به هرشخص مسلمانی که پس از بلوغ از دین اسلام خارج شود به دین دیگری روی آورد و یا حتی دین دیگری را پذیرا باشدمرتد گفته می شود.

مطالعه مقاله