خانه قوانین وکلا

قوانین و مقررات وکلا و کارشناسان سایت وکیلوند

29/01/1402 اصلاحیه قوانین - مورخ

قوانین و مقررات وکلا و کارشناسان سایت وکیلوند

از اینکه سایت مشاورین حقوقی وکیل وند را برای ارائه خدمات حقوقی انتخاب نموده اید سپاسگزاریم، عضویت در این پلتفرم مستلزم قبول شرایط و قوانین به شرح ذیل می باشد که کارشناسان و وکلای دادگستری می بایست برای فعالیت در این پلتفرم این قوانین و مقررات را مطالعه و قبول نمایند.

اصلاحیه قوانین - مورخ 1403/01/30
 • * حداقل مبلغ تسویه برای وکلا و مشاورین حقوقی سایت یک میلیون می باشد
 • * سهم سایت در پرونده های حقوقی 30 درصد ، اوراق قضایی 40 درصد و در مشاوره تلفنی 50 درصد می باشد
 • * تمامی مبالغ بالا بعد از کسر ارزش افزوده محاسبه میگردد
 • * درصورتیکه وکیل علاقه مند به قرار گیری در بخش پیشنهاد شده توسط کاربران داشت می بایست حداقل 1000 مشاوره موفق و حداقل نمره 4 را داشته باشد و ضمن اینکه درصد سایت برای وکلای پیشنهادی به مدت یک ماه مبلغ 8 میلیون و یا اخذ پانزده درصد سهم بیشتر سایت از مبلغ مشاوره می باشد
اصلاحیه قوانین - مورخ 1402/01/29
 • * تمامی وکلا/ مشاورین حقوقی موظف هستند اوراق قضایی را در سایت ثبت نموده و درصورتی که هزینه درخواست از طریق لینک سریع پرداخت شود ضمن انجام و اجرای اوراق قضایی می بایست یک نسخه از اوراق قضایی تنظیمی به همراه مدارک کاربر را برای پشتیبانی ارسال نمایند در صورت عدم همکاری در ارسال اوراق قضایی حساب کاربری وکیل / مشاور حقوقی تا زمان ارسال مدارک مسدود خواهد شد و چنانچه این مسدودیت بیش از یک ماه به طول انجامد، درآمد حاصل وی تحت عنوان جریمه به نفع سامانه وکیل وند ضبظ شده و وکیل / مشاور حقوقی هیچگونه حق و حقوقی نسبت به آن نخواهد داشت.
 • * وکلا / مشاورین حقوقی موظف هستند در صورت انعقاد قرار وکالتی با کاربر سایت وکیل وند، یک نسخه از قرارداد الکترونیک ، قرارداد مالی و اطلاعات کاربر را برای پشتیبانی سایت ظرف مهلت 3 روز ارسال نمایند چنانچه وکیل / مشاور حقوقی در رعایت این امر کوتاهی نمایند، حساب کاربری وی تا رفع این موضوع مسدود خواهد شد و درصورتی که این مسدودیت بیش از یک ماه به طول انجامد، درآمد حاصل وی تحت عنوان جریمه به نفع سامانه وکیل وند ضبظ شده و وکیل / مشاور حقوقی هیچگونه حق و حقوقی نسبت به آن نخواهد داشت.
 • * درصورتی که وکیل / مشاور حقوقی قرارداد وکالتی یا درخواست تنظیم اوراق قضایی را از کاربران سایت وکیل وند اخذ نماید و به اطلاع پشتیبانی نرساند، حساب کاربری وی مسدود شده و برای رفع این مسدودیت می بایست 4 برابر هزینه دریافتی را بعنوان خسارت وارده به سامانه وکیل وند پرداخت نماید.
 • * کارمزد استفاده از خدمات حقوقی وکیل وند در قرارداد های وکالتی 25 درصد و در تنظیم اوراق قضایی 30 درصد و در خدمات حقوقی تلفنی ، متنی و آنلاین 50 درصد میباشد.
 • * وکیل/ مشاور حقوقی میپذیرد که 9 درصد تراکنش انجام شده در سایت تحت عنوان مالیات ارزش افزوده بوده که این درصد در ابتدای امر از مبلغ تراکنش کسر و مابقی بر اساس سهم هر یک از طرفین پرداخت می گردد.
 • * وکیل / مشاور حقوقی متعهد می شود که درصورتی که کاربری از این سامانه برای مشاوره حضوری به دفتر ایشان مراجعه نمود 25 درصد از حق المشاوره را تحت عنوان هزینه خدمات به حساب سامانه وکیل وند واریز نماید ، درصورت عدم رعایت این امر حساب کاربری وی مسدود و برای رفع مسدودی می بایست 4 برابر هزینه دریافتی به عنوان جریمه به نفع سایت وکیل وند پرداخت نماید.
 • * چنانچه اوراق قضایی توسط پشتیبانی سایت جذب و به وکیل معرفی شود سهم هر یک از طرفین 50 درصد خواهد بود و در پرونده های وکالتی سهم وکیل / مشاوره حقوقی 70 درصد و سایت وکیل وند 30 درصد می باشد.
 • * درصورتی که وکیل / مشاور حقوقی پرونده حقوقی از کاربران سایت جذب نموده و به دلایلی مانند فاصله مکانی ، هزینه پایین موضوع مورد وکالت و... مایل به اخذ وکالت نباشد، چنانچه که کاربر را به پشتیبانی معرفی کرده و از این طریق کاربر موفق به اخذ وکیل شود ، 10 درصد مبلغ قرارداد بعنوان پاداش همکاری به حساب کاربری وکیل افزوده خواهد شد.
 • * در پرونده های قضایی چنانچه وکیل مایل به پرداخت سهم سایت بصورت کامل در ابتدای امر باشد ، کارمزد سایت از 25 درصد به 20 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. چنانچه کاربر مقرر شده باشد در پرونده های قضایی که قرارداد وکالتی منعقد نموده است حق الوکاله وکیل / مشاور حقوقی را بصورت اقساط پرداخت نماید، وکیل / مشاور حقوقی موظف است ظرف مهلت 7 روز یک برگه چک یا سفته به مبلغ الباقی سهم سایت از قرارداد وکالتی به عنوان ضمانت پرداخت الباقی کارمزد سایت به نام سامانه وکیل وند صادر و از طریق پست و یا بصورت حضوری به دفتر پشتیبانی تقدیم نماید.
 • * تبصره – درصورتی که وکیل / مشاور حقوقی شرایط صدور چک یا سفته را نداشته باشد و موجودی کیف پول وی حداقل 30 درصد هزینه را پوشش دهد می تواند تقاضای بلوکه کردن این مبلغ را تحت عنوان ضمانت پرداخت اقساط سایت به پشتیبانی اعلام نماید.
 • * وکیل / مشاور حقوقی متعهد می شود در صورتی که قرارداد وکالتی را فسخ نماید هیچگونه حق و حقوقی مالی نسبت به کارمزد پرداختی به سامانه وکیل وند نخواهد داشت و این هزینه به موکل ایشان عودت داده نخواهد شد.
 • * وکیل / مشاور حقوقی متعهد می شود خدماتی که مقرر است به کاربران سامانه وکیل وند ارائه دهد را شخصا انجام داده و از واگذاری آن به اشخاص دیگر خوداری نماید. چنانچه وکیل / مشاور حقوقی قصد انتقال موضوع به شخص دیگری را داشته باشد می بایست این اقدام تحت نظارت پشتیبانی سایت صورت گیرد، در غیر اینصورت حساب کاربری وی به طور کلی مسدود و غیر قابل بازگشت خواهد بود.
 • * درصورتی که خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکیل / مشاور حقوقی به درستی صورت نگیرد و این موضوع بعد از بررسی های پشتیبانی مشخص گردد ، هزینه خدمت حقوقی انجام شده از حساب ایشان کسر و به حساب کاربر منتقل خواهد شد و وکیل / مشاور حقوقی هیچگونه حق و حقوقی نسبت به آن نخواهد داشت.
 • * وکیل / مشاور حقوقی تنها می تواند زمان پاسخ دهی به مشاوره های تلفنی را به دو ساعت تعویق بیندازد مگر با توافق کاربر، در غیر اینصورت مشاوره تلفنی رزرو شده در صورت درخواست کاربر به وکیل / مشاور حقوقی دیگری منتقل خواهد شد.
 • * درصورتی که وکیل / مشاور حقوقی در ساعات بامداد (12 شب الی 8 صبح ) در سایت آنلاین بوده و مشاوره تلفنی که با ایشان رزرو می شود را پاسخ ندهد ، ضمن انتقال تماس به مشاور آنلاین دیگر ، برای ایشان تخلف ثبت خواهد شد و در صورت تکرار این موضوع حساب کاربری وی به مدت 48 ساعت مسدود خواهد شد
 • * کلیه قوانینی که در بخش مقررات سایت تدوین شده است چنانچه با آخرین تغییرات قوانین مغایرت داشته باشد ملاک عمل آخرین به روز رسانی قوانین است.
ماده 1 - تعهدات وکلا و مشاورین حقوقی
 • 1-1) وکلا و کارآموزان وکالت متعهد می گردند که اطلاعات هویتی و تخصصی خود را به نحو صحیح در پلتفرم وکیل وند به ثبت برسانند و در صورت عدم صحت این موضوع سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را در برابر کاربران بر عهده نخواهد گرفت بلکه مشاور در برابر کاربر مسئول خواهد بود.
 • 1-2) کارشناسان حقوقی متعهد می شوند ضمن ثبت اطلاعات هویتی و تخصص صحیح خود مدرک کارشناسی حقوقی خود را که اخذ نموده اند به درستی در پلتفرم بارگذاری نمایند در صورت عدم تطابق و هرگونه اشتباه در خصوص مدرک تحصیلی سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را نسبت به اشخاص دیگر بر عهده نخواهد گرفت و تمامی مسئولیت این امر بر عهده شخص کارشناس می باشد.
 • 1-3) مشاورین حقوقی متعهد می شوند که تمام تلاش خود را در ارائه راهکار قانونی به کاربران به عمل آورند.
 • 1-4) مشاورین متعهد می شوند که تنها در موضوعات حقوقی که دارای تخصص کافی هستند اقدام به ارائه خدمات نمایند و عدم رعایت موضوع مشمول ماده 2-5 این توافقنامه می باشد.
 • 1-5) مشاورین حقوقی موظف هستند پاسخ سوالات متنی کاربران را به صورت کامل و ترجیحا مستدل و مستند ارائه دهند و درصورتی که در این امر کوتاهی نمایند طبق ماده 2-5 این توافقنامه برخورد خواهد شد.
 • 1-6) مشاورین حقوقی وکیل وند متعهد می گردند که ارائه مشاوره تلفنی به کاربران سایت را بر اساس تعرفه تعیین شده از سوی این پلتفرم قبول نمایند و چنانچه پس از رزور مشاوره تلفنی از کاربر هزینه ای مازاد درخواست نمایند طبق ماده 3-5 با مشاور برخورد خواهد شد .
 • 1-7) مشاورین متعهد می گردند که ویدئو ها و مطالب آموزشی سایت را برای ارائه خدمات بهتر مطالعه نمایند.
 • 1-8) مشاورین متعهد می گردند که در پاسخ های سوالات متنی کاربران از ذکر شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس محل کار و هرگونه اطلاعات شخصی دیگر خودداری نمایند عدم رعایت این موضوع مشمول تخلف ماده 5-5 این توافقنامه می باشد.
 • 1-9) وکلا و کارشناسان متعهد می گردند که کلیه خدمات مربوط ارائه مشاوره تلفنی و تنظیم اوراق قضایی کاربرانی را که از طریق این پلتفرم با آنان ارتباط برقرار کرده اند را در این سامانه ثبت و هزینه آن را نیز از طریق درگاه آنلاین سایت دریافت نمایند. مگر در صورت تعذر کاربر که در این حالت باید از طریق پشتیبانی سایت وصول مبلغ صورت گیرد عدم رعایت این موضوع مشمول 2-5 این توافقنامه خواهد شد.
 • 1-10) مشاور میپذیرد در صورتی که خدمت ارائه شده به کاربر به درستی صورت نگرفته باشد و این موضوع پس از بررسی واحد بازرسی تایید گردد هزینه آن خدمت ارائه شده از حساب مشاور کسر خواهد شد و علاوه بر آن مشمول ماده 5-5 این توافقنامه خواهد شد.
 • 1-11) مشاور متعهد به حفظ اسرار کاربران سایت وکیل وند می باشد و چنانچه اسرار کاربر از سوی مشاور افشا گردد حال این افشاء شخصا از سوی وی اتفاق افتاده باشد و یا از طریق دسترسی دادن به حساب کاربری خود به اشخاص دیگر، وی موظف به جبران خسارت در برابر شخص زیان دیده خواهد بود و همچنین مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
 • 1-12) وکیل متعهد میگردد هرگاه موکل درخواست نظارت و بازرسی توسط وبسایت وکیل وند بر روی پرونده خویش را دهد پذیرفته و کلیه اطلاعات پرونده را اعم از اوراق قضایی، وکالتنامه، قرارداد مالی و هر مدرک مرتبط دیگر را در سامانه به ثبت برساند درصورت عدم موافقت وکیل در این خصوص وبسایت می تواند به صلاح دید خود اکانت کاربری وکیل را به مدت زمان معین و یا دائم، مسدود یا محدود نماید.
 • 1-13) وکلاء و مشاوران حقوقی متعهد می شوند در صورت منعقد نمودن هرگونه قرارداد یا مبادله وجه در ازای ارائه خدمت با کاربر سایت از طریق پلتفرم سایت در قسمت درخواست ها صورت پذیرد و در صورت ارائه شماره حساب یا کارت شخصی به کاربر جهت اخذ مبلغ مطابق ماده 5-5 با شخص خاطی بخورد می شود.
 • 1-14) وکلاء و کارشناسان متعهد می گردند جهت عقد قرارداد با کاربر سایت از پیش نویس تنظیم شده در وبسایت وکیلوند استفاده کنند و در صورتیکه با غیر از سربرگ وکیلوند که پیش نویس آن در سایت آپلود شده است قرارداد جهت دریافت حق الزحمه ارائه خدمات یا وکالت در امور حقوقی منعقد نمایند مشمول ماده 4-5 این تفاهم نامه می گردند
 • 1-15) وکلا و کارآموزان وکالت متعهد می گردند که اطلاعات هویتی و تخصصی خود را به نحو صحیح در پلتفرم وکیل وند به ثبت برسانند و در صورت عدم صحت این موضوع سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه مسئولیتی در خصوص مشاوره های ارایه شده به کاربران بر عهده نخواهد گرفت بلکه مشاور در برابر کاربر مسئول خواهد بود.
 • 1-16) کارشناسان حقوقی متعهد می شوند ضمن ثبت اطلاعات هویتی و تخصص صحیح خود مدرک کارشناسی حقوقی خود را که اخذ نموده اند به درستی در پلتفرم بارگذاری نمایند در صورت عدم تطابق و هرگونه اشتباه در خصوص مدرک تحصیلی سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را نسبت به اشخاص دیگر بر عهده نخواهد گرفت و تمامی مسئولیت این امر بر عهده شخص کارشناس می باشد.
 • 1-17) وکلا و کارشناسان متعهد می شوند که تمام تلاش خود را در ارائه راهکار قانونی به کاربران مطابق با قانون و عرف جاری محاکم به عمل آورند.
 • 1-18) وکلای حقوقی متعهد میباشند تا نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و تخصصی خود و بارگزاری مدارک به طور صحیح اقدام نمایند به همین منظور مدارک هویتی و شغلی به صورت کامل ( صفحه اول دفترچه وکالت و تصویر کارت ملی ) به همراه یک عکس پرسنلی با زمینه سفید و با کیفیت در پلتفرم سایت بارگزاری نماید ، از درج هرگونه عنوان و لقب و نوشته لاتین و درج هرگونه بیوگرافی و نام سایتهای رقیب خودداری نمایند ، در صورت عدم بارگزاری صحیح مسئولیت عدم تایید وکیل متوجه ایشان خواهد بود .
 • 1-19) وکلایی که حالت پاسخگویی شبانه را انتخاب نموده اند در صورت عدم پاسخگویی در ساعت مذکور مشمول ماده 5-5 خواهند شد و در صورت عدم امکان پاسخگویی حتما باید از گزینه مرخصی استفاده کنند .
 • 1-20) درج هرگونه آدرس و شماره تلفن و راه ارتباطی در بیوگرافی و یا پاسخ سوالات کاملا ممنوع بوده و در صورت مشاهده اکانت کاربری به صورت دائمی مسدود خواهد شد.
 • 1-21) جهت ارتباط با واحد پشتیبانی از طریق واتساپ میتوانید از طریق شماره 02188501681 اقدام بفرمایید.
ماده 2 - تعهدات وبسایت وکیل وند
 • 2-1) سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند متعهد می گردد در راستای افزایش درآمد وکلا و کارشناسان فعال سایت وکیل وند، ایشان را به کاربران سایت جهت دریافت خدمات حقوقی آنلاین و تلفنی معرفی نماید.
 • 2-2) سامانه آنلاین وکیل وند متعهد می گردد که هزینه ارائه خدمات حقوقی را از کاربران قبل از دریافت خدمت حقوقی دریافت و پس از کسر هزینه ها ، الباقی هزینه دریافتی را به کیف پول وکیل در سامانه بیافزارید.
 • 2-3) سامانه آنلاین وکیل وند متعهد می گردد که در برابر هزینه هایی که از مشاورین دریافت می نماید اقدام به ارائه پشتیبانی و نگهداری و تامین امنیت اطلاعات، خدمات میزبانی و همچنین اقدام به صرف سایر هزینه های مرتبط با نگهداری از وبسایت نماید.
 • 2-4) وبسایت وکیل وند با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران پس از دریافت خدمات حقوقی تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
 • 2-5) اطلاعات کلیه کاربران وکلا و کارشناسان به عنوان اطلاعات محرمانه نزد وبسایت وکیل وند محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی.
 • 2-6) وبسایت وکیل وند موظف است به هرگونه گزارشی که از سوی وکلا و کارشناسان و همچنین کاربران اعلام می گردد ظرف مهلت 48 ساعت، رسیدگی و نتیجه را به شخص گزارش دهنده اعلام نماید.
 • 2-7) وبسایت وکیلوند تنها درصورتی مسئول رسیدگی و پیگیری خدمات حقوقی کاربران و یا مشاورین می باشد که مشاور و کاربر از طریق این پلتفرم با یکدیگر تعامل داشته باشند و در صورتی که پس از برقراری اولین تعامل کاربر با مشاور ارتباط مستقیم برقرار نماید و در این میان اختلاف و یا خسارتی به وجود آید وبسایت وکیل وند هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 • 2-8) وبسایت وکیل وند متعهد میشود درصورتی که کاربر درخواست نظارت بر روی پرونده وکالتی خود را در این سامانه به ثبت برساند، نظارت های تخصصی بر عملکرد وکیل داشته باشد همچنین وکیل منتخبی کاربر می بایست مطابق با چهارچوب پذیرفته شده در بند 12-1 بخش تعهدات مشاورین اقدام نماید. در غیر اینصورت وبسایت می تواند به صلاح دید خود اکانت کاربری وکیل را به مدت زمان معین و یا دائم، مسدود یا محدود نماید.
ماده 3 - هزینه ها و پرداخت
 • 3-1) طرفین متعهد می شوند که تعرفه ارائه خدمات حقوقی مندرج در سایت را پذیرفته اند و هر زمان که تعرفه خدماتی تغییر نماید وبسایت وکیل وند موظف است به وکلا ‌کارشناسان از طریق پیامک اطلاع رسانی نماید.
 • 3-2) پرداخت هزینه و حق الزحمه تنها از روش درگاه آنلاین متصل به وبسایت وکیل وند معتبر خواهد بود.
 • 3-3) وکلا و‌کارشناسان در خصوص تنظیم اوراق قضایی موظف هستند پس از پرداخت هزینه توسط کاربر از طریق درگاه پرداخت سایت اوراق قضایی تنظیم شده را در اختیار کاربر قراردهند. درصورت تخلف از این شرط ، مشاور مسئول پرداخت کارمزد وبسایت نسبت به هزینه اعلامی وی به کاربر می باشد و این کارمزد یا نقدا دریافت می شود و یا از موجودی حساب مشاور کسر می گردد.
 • 3-4) تا پایان سال 1400 تسویه حساب با وکلا و کارشناسان بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت.
 • 3-5) کلیه هزینه های محاسبه شده و همچنین هزینه هایی که از سوی مشاورین برای ارائه خدمات حقوقی از قبیل تنظیم اوراق قضایی ، تنظیم قرارداد به کاربران اعلام می گردد ،می بایست با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و مالیات باشد که پس از کسر شدن سهم مشاور به حساب وی واریز خواهد شد. بطور مثال هزینه مطالعه یا تنظیم لایحه 000/000/1 تومان هزینه مالیات ارزش افزوده ۹٪ ( 000/90 هزار تومان ) جمعا باید به کاربر 000/109 تومان یا عدد رند 000/100/1 تومان اعلام شود . تبصره- مالیات محاسبه شده برای کلیه خدمات حقوقی به غیر از مشاوره تلفنی و متنی بر اساس سهم هر یک از طرفین می باشد و سایت وکیل وند تنها درصد پورسانت خود و مالیات آن را از حساب مشاور کسر خواهد نمود و سایت وکیل وند نسبت به مالیات سهم مشاور هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و این هزینه را مشاور می بایست در هزینه اعلامی خود به کاربر درنظر گیرد.
ماده 4 – کارمزد وبسایت
 • 4-1) کارمزد وبسایت وکیل وند از ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و متنی روزانه 50 درصد هزینه دریافتی و شبانه 60 درصد از کاربر می باشد. تبصره 1- برای امور رفاهی و فرهنگی وکلا و مشاورین 5 درصد کارمزد دریافتی از مشاورین و 5 درصد از کمیسیون سایت در حسابی مخصوص واریز تا در امور مذکور استفاده شود. تبصره 2 – درصورت خروج یا قطع همکاری مشاور مبالغ ذخیره شده از کارمزد های دریافتی مشاور ظرف یک ماه به ایشان پرداخت می گردد.
 • 4-2) کارمزد وبسایت وکیل وند از ارائه خدمات تنظیم کلیه اوراق قضایی 20 درصد می باشد.
 • 4-3) کارمزد وبسایت وکیل وند از قراردادهای وکالتی با وکلاء 12 درصد مبلغ حق الوکاله خواهد بود. تبصره – پنج درصد از کارمزد وبسایت وکیل وند و همچنین 5 درصد از حق الوکاله دریافتی وکیل کسر و به صورت وجه التزام ذخیره میشود و درصورت قطع همکاری مشاور مبلغ اندوخته، درصورت بدهکار نبودن به وی مسترد خواهد شد در غیر اینصورت پس از تسویه حساب به وی مسترد خواهد شد.
 • 4-4) هزینه کارمزد دریافتی از حق الوکاله هایی که از طریق این وبسایت جذب گردیده شده بیشتر هزینه را در راستای افزایش کیفیت و ایجاد بستری با کیفیت تر همچنین صرف هزینه تبلیغات و نگهداری وبسایت
 • 5-4) در کلیه پرونده هایی که توسط پشتیبانان وبسایت جذب می گردد کارمزد وبسایت وکیل وند 20 درصد بصورت ثابت می باشد و این دسته از پرونده های وکالتی مشمول بند3-4 این توافقنامه نخواهد
 • 6-4) درصوتی که کارشناسان سایت موفق به جذب کاربر شده و در نهایت کاربر با وکلای تعیین شده قرارداد وکالتی منعقد نماید، 10 درصد حق الوکاله دریافتی بعنوان پاداش به حساب کارشناس واریز خواهد گردید، همچنین سهم سایت نیز در چنین مواردی به ۱۰ درصد تقلیل خواهد یافت. تبصره – دو درصد مبلغ پاداش از حساب کارشناس کسر و به صورت وجه التزام ذخیره و درصورت قطع همکاری کارشناس مبلغ اندوخته وی مسترد خواهد شد.
 • 6-5) از تیر ماه سال ۱۴۰۱ مقرر گردید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از روی درخواست های حقوقی کسر میشود و از مبلغ مانده سهم وکیل/کارشناس واریز خواهد شد لذا جهت دریافت مبلغ مورد نظر، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را روی مبلغ اعلامی به موکل جهت پرداخت لحاظ بفرمایید.
 • 6-6) چنانچه وکیل/ کارشناس موفق به اخد پرونده وکالتی شد میتواند مبلغ حق الوکاله را به حساب شخصی خود واریز کند و ۱۲ درصد حق سایت و ۵ درصد وجه التزام را از طریق لینک پرداخت سریع به حساب سایت پرداخت کند. عکس پرداختی کاربر + عکس پرداختی سهم سایت + شماره کاربر را به شماره 02188501681 از طریق واتساپ ارسال کنید.
ماده 5 – تخلفات و نحوه برخورد
 • 5-1) کلیه وکلا و کارشناسان موظف می باشند هزینه ارائه خدمات حقوقی به کاربران وبسایت وکیل وند را از طریق این سامانه مطالبه نمایند بدین منظور که مشاورین بعد از برقراری اولین ارتباط تلفنی با کاربر ، چنانچه کاربر درخواست های حقوقی دیگری از قبیل مشاوره حقوقی تلفنی مجدد، تنظیم اوراق قضایی و غیره داشته باشند این حق را از خود ساقط نموده اند که هزینه ارائه خدمت را مستقیمأ دریافت نمایند بلکه می بایست به کاربر اعلام نمایند هزینه این درخواست را از طریق سامانه متصل به سایت و یا لینک پرداخت سریع پرداخت نماید. درصورت کوتاهی و تایید این تخلفت توسط واحد بازرسی،در مرتبه اول به کاربر تذکر ، در مرتبه دوم اکانت کاربری وی به مدت یک هفته غیر فعال و در مرتبه سوم ضمن جبران خسارات وارده حساب کاربری مشاور به مدت معین و یا دائم، مسدود و یا محدود می شود. • تبصره 1- درصورتی که کاربر موفق به پرداخت هزینه از طریق درگاه آنلاین متصل به وبسایت نشود، مشاور باید با هماهنگی پشتیبانی این هزینه را مستقیما دریافت نموده و سپس در همان روز این هزینه از طریق درگاه به حساب وبسایت واریز نماید.
 • 5-2) مشاورین موظف هستند صرفا در زمینه تخصصی خود اقدام به ارائه خدمت نمایند و درصورتی که در امر کوتاهی نمایند و گزارشی از سوی کاربران ارائه شود و یا تیم بازرسی متوجه این موضوع گردد پس از تایید موضوع به شرح زیر برخورد خواهد شد: در مرتبه اول صرفا تیم بازرسی به مشاور اخطار خواهد داد. در مرتبه دوم اکانت کاربری مشاور به مدت یک هفته مسدود خواهد شد. در مرتبه سوم اکانت کاربری مشاور بصورت دائم مسدود خواهد شد.
 • 5-3) درصورتی که وکلا و کارشناسان پس از ثبت درخواست کاربر در وبسایت و پرداخت هزینه آن درخواست هزینه ای مازاد از کاربر نمایند، پس از بررسی و تایید تیم بازرسی به شرح زیر با مشاور متخلف برخورد خواهد شد: الف ) در مرتبه اول ضمن اخطار به مشاور اکانت کاربری وی به مدت 3 روز مسدود خواهد شد. ب ) در مرتبه دوم ضمن مسدودی دائم اکانت کاربری مشاور تمامی هزینه های دریافتی موجود در حساب کاربری وی به عنوان هزینه جبران خسارت از حساب وی کسر خواهد گردید.
 • 5-4) درصورتی که وکیل برای کاربری که تبدیل به موکل شده است و در خواست ثبت در سامانه وکیل وند داده است پرونده دیجیتال تشکیل ندهد در مرتبه اول به وی تذکر داده خواهد شد و در مرتبه دوم به مدت یک هفته اکانت کاربری وی مسدود و در مرتبه سوم علاوه بر قطع همکاری با وی به عنوان وجه التزام مبلغی معادل پس انداز خود در صندوق را به عنوان جریمه بپردازد و درصورتی که این جریمه پرداخت نگردد اندوخته وی در صندوق بابت این جریمه ضبط خواهد شد.
 • 5-5) در صورت عدم ارائه خدمات مطلوب از سوی وکیل و مشاور و کارکنان مانند عدم پاسخ دهی به موقع و مناسب به کاربران که منجر به نارضایتی کاربر و یا انجام هرگونه اقدام که موجب نقص قوانین کلی و اعتبار سایت گردد پس از احراز تخلف حسب مورد تذکر یا تعلیق اکانت کاربری برای یک هفته تا یک ماه و یا حذف کلی اکانت کاربری با متخلف برخورد خواهد شد .
 • 5-6) چنانچه پاسخدهی به سوالات مطلوب نباشد از جمله پاسخ نادرست یا عنوان گذاری نا مناسب حسب مورد تذکر و یا کسر امتیاز برای بار اول و در صورت تکرار اقدام به تعلیق حساب کاربری به مدت یک هفته و یا دائم میگردد .
 • در سامانه به جهت بهبود وارائه خدمات حقوقی توسط وکیل کلیه مکالمات اعم از کاربر و پشتیبانی ضبط می شود لذا این مکالمات کاملا محرمانه و قابلیت استناد را دارد
ماده 6 - قانون حاکم بر این توافقنامه
پلتفرم وکیل وند در داخل ایران اداره و مدیریت می شود بدین منظور تابع کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .