مرام نامه وقوانین سایت وکیلوند

از اینکه سایت مشاورین حقوقی وکیل وند را برای ارائه خدمات حقوقی انتخاب نموده اید سپاسگزاریم، عضویت در این پلتفرم مستلزم قبول شرایط و قوانین به شرح ذیل می باشد که کارشناسان و وکلای دادگستری می بایست برای فعالیت در این پلتفرم این قوانین و مقررات را مطالعه و قبول نمایند.

ماده 1 - تعهدات وکلا و مشاورین حقوقی
 • وکلا و کارآموزان وکالت متعهد می گردند که اطلاعات هویتی و تخصصی خود را به نحو صحیح در پلتفرم وکیل وند به ثبت برسانند و در صورت عدم صحت این موضوع سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را در برابر کاربران بر عهده نخواهد گرفت بلکه مشاور در برابر کاربر مسئول خواهد بود.
 • کارشناسان حقوقی متعهد می شوند ضمن ثبت اطلاعات هویتی و تخصص صحیح خود مدرک کارشناسی حقوقی خود را که اخذ نموده اند به درستی در پلتفرم بارگذاری نمایند در صورت عدم تطابق و هرگونه اشتباه در خصوص مدرک نحصیلی سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را نسبت به اشخاص دیگر بر عهده نخواهد گرفت و تمامی مسئولیت این امر بر عهده شخص کارشناس می باشد.
 • مشاورین حقوقی متعهد می شوند که تمام تلاش خود را در ارائه راهکار قانونی به کاربران به عمل آورند.
 • مشاورین متعهد می شوند که تنها در موضوعات حقوقی که دارای تخصص کافی هستند اقدام به ارائه خدمات نمایند و عدم رعایت موضوع مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه می باشد. .
 • مشاورین حقوقی موظف هستند پاسخ سوالات متنی کاربران را به کامل و ترجیحا مستدل و مستند ارائه دهند و درصورتی که در امر کوتاهی نمایند مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه برخورد خواهد شد.
 • مشاورین حقوقی وکیل وند متعهد می گردند که ارائه مشاوره تلفنی به کاربران سایت را بر اساس تعرفه تعیین شده از سوی این پلتفرم قبول نمایند و چنانچه پس از رزور مشاوره تلفنی از کاربر هزینه ای مازاد درخواست نمایند نیز مشمول بند3 ماده 6 این توافقنامه خواهند شد.
 • 7- مشاورین متعهد می گردند که ویدئو ها و مطالب آموزشی سایت را برای ارائه خدمات بهتر مطالعه نمایند.
 • مشاورین متعهد می گردند که در پاسخ های سوالات متنی کاربران از ذکر شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس محل کار و هرگونه اطلاعات شخصی دیگر خودداری نمایند عدم رعایت این موضوع مشمول تخلف بند 2 ماده 6 این توافقنامه می باشد.
 • مشاورین حقوقی متعهد می گردند که کلیه خدمات مربوط ارائه مشاوره تلفنی و تنظیم اوراق قضایی کاربرانی را که از طریق این پلتفرم با آنان ارتباط برقرار کرده اند را در این سامانه ثبت و هزینه آن را نیز از طریق درگاه آنلاین سایت دریافت نمایند. عدم رعایت این موضوع مشمول بند 1 ماده 6 این توافقنامه خواهد شد.
 • مشاور میپذیرد در صورتی که خدمت ارائه شده به کاربر به درستی صورت نگرفته باشد و این موضوع پس از بررسی واحد بازرسی تایید گردد هزینه آن خدمت ارائه شده از حساب مشاور کسر خواهد شد و علاوه بر آن مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه خواهد شد.
 • مشاور متعهد به حفظ اسرار کاربران سایت وکیل وند می باشد و چنانچه اسرار کاربر از سوی مشاور افشا گردد حال این افشا شخصا از سوی وی اتفاق افتاده باشد و یا از طریق دسترسی دادن به حساب کاربری خود به اشخاص دیگر، وی موظف به جبران خسارت در برابر شخص زیان دیده خواهد بود و همچنین مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
 • وکیل متعهد میگردد هرگاه موکل درخواست نظارت و بازرسی توسط وبسایت وکیل وند بر روی پرونده خویش را دهد پذیرفته و کلیه اطلاعات پرونده را اعم از اوراق قضایی، وکالتنامه، قرارداد مالی و هر مدرک مرتبط دیگر را در سامانه به ثبت برساند درصورت عدم موافقت وکیل در این خصوص وبسایت می تواند به صلاح دید خود اکانت کاربری وکیل را به مدت زمان معین و یا دائم، مسدود یا محدود نماید.
 • حداقل سن لازم جهت تایید عضویت کارشناسان حقوقی 25 سال تمامی می باشد.
 • وکلاء و مشاوران حقوقی متعهد می شوند در صورت منعقد نمودن هرگونه قرارداد یا مبادله وجه در ازای ارائه خدمت با کاربر سایت از طریق پلتفرم سایت در قسمت درخواست ها صورت پذیرد و در صورت ارائه شماره حساب یا کارت شخصی به کاربر جهت اخذ مبلغ مطابق بند 3 ماده 6 با شخص خاطی بخورد می شود.
 • وکلاء و کارشناسان متعهد می گردند جهت عقد قرارداد با کاربر سایت از مینوت تنظیم شده در وبسایت وکیلوند استفاده کنند و در صورتیکه با غیر از سربرگ وکیلوند که مینوت آن در سایت آپلود شده است قرارداد جهت دریافت حق الزحمه ارائه خدمات یا وکالت در امور حقوقی منعقد نمایند مشمول بند3 ماده 6 این تفاهم نامه می گردند
 • وکلا و کارآموزان وکالت متعهد می گردند که اطلاعات هویتی و تخصصی خود را به نحو صحیح در پلتفرم وکیل وند به ثبت برسانند و در صورت عدم صحت این موضوع سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه مسئولیتی در خصوص مشاوره های ارایه شده به کاربران بر عهده نخواهد گرفت بلکه مشاور در برابر کاربر مسئول خواهد بود.
 • کارشناسان حقوقی متعهد می شوند ضمن ثبت اطلاعات هویتی و تخصص صحیح خود مدرک کارشناسی حقوقی خود را که اخذ نموده اند به درستی در پلتفرم بارگذاری نمایند در صورت عدم تطابق و هرگونه اشتباه در خصوص مدرک تحصیلی سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند هیچ گونه تعهدی را نسبت به اشخاص دیگر بر عهده نخواهد گرفت و تمامی مسئولیت این امر بر عهده شخص کارشناس می باشد.
 • وکلا و کارشناسان متعهد می شوند که تمام تلاش خود را در ارائه راهکار قانونی به کاربران مطابق با قانون و عرف جاری محاکم به عمل آورند.
 • وکلا و کارشناسان متعهد می شوند که تنها در موضوعات حقوقی که دارای تخصص کافی هستند اقدام به ارائه خدمات نمایند و عدم رعایت موضوع مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه می باشد. .
 • وکلا ‌و کارشناسان موظف هستند پاسخ سوالات متنی کاربران را به کامل و ترجیحا مستدل و مستند ارائه دهند و درصورتی که در امر کوتاهی نمایند مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه برخورد خواهد شد.
 • وکلا و کارشناسان سایت وکیل وند متعهد می گردند که ارائه مشاوره تلفنی به کاربران سایت را بر اساس تعرفه تعیین شده از سوی این پلتفرم در بخش عمومی و قیمت اعلامی در قسمت اختصاصی قبول نمایند و چنانچه پس از رزور مشاوره تلفنی از کاربر هزینه ای مازاد درخواست نمایند نیز مشمول بند3 ماده 6 این توافقنامه خواهند شد.
 • وکلا و کارشناسان متعهد می گردند که ویدئو ها و مطالب آموزشی سایت را برای ارائه خدمات بهتر مطالعه و اجرایی نمایند.
 • وکلا و کارشناسان متعهد می گردند که در پاسخ های سوالات متنی کاربران از ذکر شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس محل کار و هرگونه اطلاعات شخصی دیگر خودداری نمایند عدم رعایت این موضوع مشمول تخلف بند 2 ماده 6 این توافقنامه می باشد.
 • وکلا و کارشناسان متعهد می گردند که کلیه خدمات مربوط ارائه مشاوره تلفنی و تنظیم اوراق قضایی کاربرانی را که از طریق این پلتفرم با آنان ارتباط برقرار کرده اند را در این سامانه ثبت و هزینه آن را نیز از طریق درگاه آنلاین سایت دریافت نمایند. مگر در صورت تعذر کاربر که در این حالت باید از طریق پشتیبانی سایت وصول مبلغ صورت گیرد عدم رعایت این موضوع مشمول بند 1 ماده 6 این توافقنامه خواهد شد.
 • وکیل و کارشناس میپذیرد در صورتی که خدمت ارائه شده به کاربر به درستی صورت نگرفته باشد و این موضوع پس از بررسی واحد بازرسی تایید گردد هزینه آن خدمت ارائه شده از حساب وی کسر خواهد شد و علاوه بر آن مشمول بند 2 ماده 6 این توافقنامه خواهد شد.
 • وکیل و‌کارشناس متعهد به حفظ اسرار کاربران سایت وکیل وند می باشد و چنانچه اسرار کاربر از سوی ایشان افشا گردد حال این افشا شخصا از سوی وی اتفاق افتاده باشد و یا از طریق دسترسی دادن به حساب کاربری خود به اشخاص دیگر، وی موظف به جبران خسارت در برابر شخص زیان دیده خواهد بود و همچنین مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
 • \
 • وکیل و کارشناس متعهد میگردد هرگاه موکل درخواست نظارت و بازرسی توسط وبسایت وکیل وند بر روی پرونده خویش را دهد پذیرفته و کلیه اطلاعات پرونده را اعم از اوراق قضایی، وکالتنامه، قرارداد مالی و  هر مدرک مرتبط دیگر را در سامانه به ثبت برساند درصورت عدم موافقت وکیل در این خصوص وبسایت می تواند به صلاح دید خود اکانت کاربری وکیل وکارشناس را به مدت زمان معین و یا دائم، مسدود یا محدود و کسر امتیاز تا نصف نماید.
 • حداقل سن لازم جهت تایید عضویت وکیل و کارشناسان 25 سال تمام می باشد.
 • وکلاء و کارشناسان متعهد می شوند در صورت منعقد نمودن هرگونه قرارداد یا مبادله وجه در ازای ارائه خدمت با کاربر سایت از طریق پلتفرم سایت  در قسمت درخواست ها صورت پذیرد و در صورت ارائه شماره حساب یا کارت شخصی به کاربر جهت اخذ مبلغ مطابق بند 3 ماده 6 با شخص خاطی برخورد می شود.
 • وکلاء و کارشناسان متعهد می گردند جهت عقد قرارداد با کاربر سایت از متن تنظیم شده در وبسایت وکیلوند استفاده کنند و در صورتیکه با غیر از سربرگ وکیلوند که آن در سایت آپلود شده است قرارداد جهت دریافت حق الزحمه ارائه خدمات یا وکالت در امور حقوقی منعقد نمایند مشمول بند3 ماده 6 این تفاهم نامه می گردند
ماده 2 - تعهدات وبسایت وکیل وند
 • سامانه مشاورین حقوقی وکیل وند متعهد می گردد در راستای افزایش درآمد وکلا و کارشناسان فعال سایت وکیل وند، ایشان را به کاربران سایت جهت دریافت خدمات حقوقی آنلاین و تلفنی معرفی نماید.
 • سامانه آنلاین وکیل وند متعهد می گردد که هزینه ارائه خدمات حقوقی را از کاربران قبل از دریافت خدمت حقوقی دریافت و پس از کسر هزینه ها ، الباقی هزینه دریافتی را به کیف پول وکیل در سامانه بیافزارید.
 • سامانه آنلاین وکیل وند متعهد می گردد که در برابر هزینه هایی که از مشاورین دریافت می نماید اقدام به ارائه پشتیبانی و نگهداری و تامین امنیت اطلاعات، خدمات میزبانی و همچنین اقدام به صرف سایر هزینه های مرتبط با نگهداری از وبسایت نماید.
 • وبسایت وکیل وند با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران پس از دریافت خدمات حقوقی تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد. 5- اطلاعات کلیه کاربران وکلا و کارشناسان به عنوان اطلاعات محرمانه نزد وبسایت وکیل وند محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی.
 • وبسایت وکیل وند موظف است به هرگونه گزارشی که از سوی وکلا و کارشناسان و همچنین کاربران اعلام می گردد ظرف مهلت 48 ساعت، رسیدگی و نتیجه را به شخص گزارش دهنده اعلام نماید.
 • وبسایت وکیلوند تنها درصورتی مسئول رسیدگی و پیگیری خدمات حقوقی کاربران و یا مشاورین می باشد که مشاور و کاربر از طریق این پلتفرم با یکدیگر تعامل داشته باشند و در صورتی که پس از برقراری اولین تعامل کاربر با مشاور ارتباط مستقیم برقرار نماید و در این میان اختلاف و یا خسارتی ورود آید وبسایت وکیل وند هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 • وبسایت وکیل وند متعهد میشود درصورتی که کاربر درخواست نظارت بروی پرونده وکالتی خود را در این سامانه به ثبت برساند، نظارت های تخصصی بر عملکرد وکیل داشته باشد همچنین وکیل منتخبی کاربر می بایست مطابق با چهارچوب پذیرفته شده در بند  12 بخش تعهدات مشاورین اقدام نماید. در غیر اینصورت وبسایت می تواند به صلاح دید خود اکانت کاربری وکیل را به مدت زمان معین و یا دائم، مسدود یا محدود نماید.
ماده 3 - هزینه ها و پرداخت
 • طرفین متعهد می شوند که تعرفه ارائه خدمات حقوقی مندرج در سایت را پذیرفته اند و هر زمان که تعرفه خدماتی تغییر نماید وبسایت وکیل وند موظف است به وکلا ‌کارشناسان از طریق پیامک اطلاع رسانی نماید.
 • پرداخت هزینه و حق الزحمه تنها از روش درگاه آنلاین متصل به وبسایت وکیل وند معتبر خواهد بود.
 • وکلا و‌کارشناسان در خصوص تنظیم اوراق قضایی موظف هستند پس از پرداخت هزینه توسط کاربر از طریق درگاه پرداخت سایت اوراق قضایی تنظیم شده را در اختیار کاربر قراردهند. درصورتی که خلاف این شرط اقدام گردد، مشاور مسئول پرداخت کارمزد وبسایت نسبت به هزینه اعلامی وی به کاربر می باشد و این کارمزد یا نقدا دریافت می شود و یا از موجودی حساب مشاور کسر می گردد.
 • تا پایان سال 1400 تسویه حساب با وکلا و کارشناسان بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت.
 • کلیه هزینه های محاسبه شده و همچنین هزینه هایی که از سوی مشاورین برای ارائه خدمات حقوقی از قبیل تنظیم اوراق قضایی ، تنظیم قرارداد به کاربران اعلام می گردد ،می بایست با احتساب 9 درصد ارزش افزوده و مالیات باشد که پس از کسر شدن سهم مشاور به حساب وی واریز خواهد شد.
  بطور مثال هزینه مطالعه یا تنظیم لایحه ۱۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه مالیات ارزش افزوده ۹٪ (۹۰/۰۰۰ هزار تومان ) جمعا باید به کاربر ۱۰۹.۰۰۰ تومان یا عدد رند ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان اعلام شود .
  تبصره- مالیات محاسبه شده برای کلیه خدمات حقوقی به غیر از مشاوره تلفنی و متنی بر اساس سهم هر یک از طرفین می باشد و سایت وکیل وند تنها درصد پورسانت خود و مالیات آن را از حساب مشاور کسر خواهد نمود و سایت وکیل وند نسبت به مالیات سهم مشاور هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و این هزینه را مشاور می بایست در هزینه اعلامی خود به کاربر درنظر گیرد.
ماده 4 – کارمزد وبسایت
 • کارمزد وبسایت وکیل وند از ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و متنی 50 درصد هزینه دریافتی از کاربر می باشد.
 • تبصره 1- برای امور رفاهی و فرهنگی وکلا و مشاورین 5 درصد کارمز دریافتی از مشاورین و 5 درصد از کمیسیون سایت در حسابی مخصوص واریز تا در امور مذکور استفاده شود.
 • تبصره 2 – درصورت خروج یا قطع همکاری مشاور مبالغ ذخیره شده از کارمزد های دریافتی مشاور ظرف یکماه به ایشان پرداخت می گردد.
 • کارمزد وبسایت وکیل وند از ارائه خدمات تنظیم کلیه اوراق قضایی 20 درصد می باشد.
 • کارمزد وبسایت وکیل وند از قراردادهای وکالتی با وکلا به شرح ذیل می باشد:
  در قراردادهای وکالتی که حق الوکاله تا مبلغ بیست میلیون تومان می باشد کارمزد وبسایت وکیلوند 20 درصد مبلغ حق الوکاله خواهد بود.
  در قراردادهای وکالتی که حق الوکاله دریافتی وکیل بیش از پنجاه میلیون تومان می باشد کارمزد وبسایت وکیل وند 15 درصد حق الوکاله دریافتی خواهد بود.
  تبصره –پنج درصد از کارمزد وبسایت وکیل وند و همچنین یک درصد از حق الوکاله دریافتی وکیل کسر و در صندوق ذخیره برای انجام امور رفاهی و فرهنگی واریز می گردد و درصورت قطع همکاری مشاور مبلغ اندوخته، درصورت بدهکار نبودن به وی مسترد خواهد شد در غیر اینصورت پس از تصفیه حساب به وی مسترد خواهد شد.
  هزینه کارمزد دریافتی از حق الوکاله هایی که از طریق این وبسایت جذب گردیده شده بیشتر هزینه را در راستای افزایش کیفیت و ایجاد بستری با کیفیت تر همچنین صرف هزینه تبلیغات و  نگهداری وبسایت خواهد شد.
  در کلیه پرونده هایی که توسط پشتیبانان وبسایت جذب می گردد کارمزد وبسایت وکیل وند 20 درصد بصورت ثابت می باشد و این دسته از پرونده های وکالتی مشمول بند 3 ماده 5 این توافقنامه نخواهد شد.
  درصوتی که کارشناسان سایت موفق به جذب کاربر شده و در نهایت کاربر با وکلای تعیین شده قرارداد وکالتی منعقد نماید، 10 درصد حق الوکاله دریافتی بعنوان پاداشت به حساب کارشناس واریز خواهد گردید، همچنین سهم سایت نیز در چنین مواردی به ۱۰ درصد تقلیل خواهد یافت.
  تبصره –5/2 (دو و نیم) درصد مبلغ پاداش از حساب کارشناس کسر و در صندوق ذخیره برای انجام امور رفاهی و فرهنگی واریز می گردد و درصورت قطع همکاری کارشناس مبلغ اندوخته وی مسترد خواهد شد.
ماده 5 – تخلفات و نحوه برخورد
 • کلیه وکلا و کارشناسان موظف می باشند هزینه ارائه خدمات حقوقی به کاربران وبسایت وکیل وند را از طریق این سامانه مطالبه نمایند بدین منظور که مشاورین بعد از برقراری اولین ارتباط تلفنی با کاربر ، چنانچه کاربر درخواست های حقوقی دیگری از قبیل مشاوره حقوقی تلفنی مجدد، تنظیم اوراق قضایی و غیره داشته باشند این حق را از خود ساقط نموده اند که هزینه ارائه خدمت را مستقیما دریافت نمایند بلکه می بایست به کاربر اعلام نمایند هزینه این درخواست را از طریق سامانه متصل به سایت پرداخت نماید. درصورت کوتاهی و تایید این تخلفت توسط واحد بازرسی،در مرتبه اول به کاربر تذکر ، در مرتبه دوم اکانت کاربری وی به مدت یک هفته غیر فعال و در مرتبه سوم مشاور ضمن جبران خسارات وارده حساب کاربری مشاور به مدت معین و یا دائم، مسدود و یا محدود می شود.
 • تبصره 1- درصورتی که کاربر موفق به پرداخت هزینه از طریق درگاه آنلاین متصل به وبسایت نشود، مشاور باید با هماهنگی پشتیبانی این هزینه را مستقیما دریافت نموده و سپس در همان روز این هزینه از طریق درگاه به حساب وبسایت واریز نماید.
 • مشاورین موظف هستند صرفا در زمینه تخصصی خود اقدام به ارائه خدمت نمایند و درصورتی که در امر کوتاهی نمایند و گزارشی از سوی کاربران ارائه شود و یا تیم بازرسی متوجه این موضوع گردد پس از تایید موضوع به شرح زیر برخورد خواهد شد:
  در مرتبه اول صرفا تیم بازرسی به مشاور اخطار خواهد داد.
  در مرتبه دوم اکانت کاربری مشاور به مدت یک هفته مسدود خواهد شد.
  در مرتبه سوم اکانت کاربری مشاور بصورت دائم مسدود خواهد شد.
 • درصورتی که وکلا و کارشناسان پس از ثبت درخواست کاربر در وبسایت و پرداخت هزینه آن درخواست هزینه ای مازاد از کاربر نمایند، پس از بررسی و تایید تیم بازرسی به شرح زیر با مشاور متخلف برخورد خواهد شد:
  در مرتبه اول ضمن اخطار به مشاور اکانت کاربری وی به مدت 3 روز مسدود خواهد شد.
  در مرتبه دوم ضمن مسدودی دائم اکانت کاربری مشاور تمامی هزینه های دریافتی موجود در حساب کاربری وی به عنوان هزینه جبران خسارت از حساب وی کسر خواهد گردید.
 • درصورتی که وکیل برای کاربری که تبدیل به موکل شده است و در خواست ثبت در در سامانه وکیل وند داده است پرونده دیجیتال تشکیل ندهد در مرتبه اول به وی تذکر داده خواهد شد و در مرتبه دوم به مدت یک هفته اکانت کاربری وی مسدود و در مرتبه سوم علاوه بر قطع همکاری با وی به عنوان وجه التزام مبلغی معادل پس انداز خود در صندوق را به عنوان جریمه بپردازد و درصورتی که این جریمه پرداخت نگردد اندوخته وی در صندوق بابت این جریمه ضبط خواهد شد.
ماده 6 - قانون حاکم بر این توافقنامه
پلتفرم وکیل وند در داخل ایران اداره و مدیریت می شود بدین منظور تابع کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .