ایا برادر جز اولیا دم محسوب می شود ؟!

سلام ،برادرم توسط ی نفر به قتل رسیده و الان بچه هاش میخوان به قاتل و کسی که معاونت در قتل بوده رضایت بده ن ؛ آیا از من بعنوان برادر مقتول نیاز به رضایت هست یا نه؟؟

17 شهریور 1400 295

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی