شماره و آدرسی از خریدار دارید؟

سلام.یک دستگاه tvاز طریق دیوار به آدرس خریدار با آژانس فرستادم تا بعد از تایید واریز مبلغ تحویل بشه.خریدا از طرف من با راننده تماس گرفته که واریزی انجام شده و tvتحویل میده و خط هه خاموش و راننده بی اطلاع

17 شهریور 1400 82

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی