منظور از چند تکه کاغذ چیست؟

با سلام آیا قاضی شورا میتواند در جلسه رسیدگی یک پرونده مجزا که برای متشاکی ابلاغ شده ... در همان جلسه بدون هیچ ابلاغ یا تماس پرونده متشاکی را همکه بن جرم توهین تهمت وتهدید از شاکی مقابل دارد را باز نموده و به ایشان بکوبد شکایت شما بی مفهومه و باید رضایت بدهید و از وی که فقط ۱۷ سال دارد رضایت بگیرد و یکطرفه به نفع شاکی دیگر قضاوت کند آن هم بر اساس استناد بر چهار تیکه کاغذ که شخص را به دزدی و خیانت در امانت بدون شهود متهم کند ؟

17 شهریور 1400 92

سلام درود
شوراء حل اختلاف در برخی از جرائم مرجع میانجیگری می باشد و در مرحله اول پرونده جهت صلح و سازش به شعبات صلح سازش شوراء ارجاع می شود در صورتیکه رایی خراج از مقصود شما صادر گردید می توانید نسبت به آن اعتراض کنید در مهلت اعتراض حتما اقدام کنید

موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی