دادخواست طلاق به درخواست زوجه

باسلام، همسرم جانباز اعصاب و روان هست و. مرا چندین بار مورد کتک قرار داده است، ایا میتوانم با استناد به رای دادگاه و دیه و بر استناد به پرونده جانبازی اعصاب و روان همسرم طلاق بگیرم؟؟؟

21 شهریور 1400 72
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی