رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر الزام به عقب نشینی و اصلاح متراژ ساخت

با سلام و احترام ۱-ملکی دو بر که غرب آن به کوچه ۶ متری و جنوب آن به کوچه حدودا ۴ متری بن بست محدود است. ۲- از طرف کوچه ۶ متری، ملک اصلاحیه ندارد و لی از طرف کوجه ۴ متری، ملک حدود ۱۰ مترمربع در زمان صدور نقشه که سال 83 بوده اصلاحی دارد. ۳- ملک ماترک پدر ۶ فرزند می باشد و دارای انحصار وراثت که با مادرم می شویم هفت نفر. ۴- در سال ۱۳۸۳ پدرم پروانه ساخت می گیرد و در پروانه اصلاحی حدود ده متری ذکر می گردد. ۵- ملک تقریبا ساخته شده و برای پایان کار اقدام نشده است. ۶- پدرم در سال ۹۶ به رحمت خدا رفتند. ۷- در سال ۹۹ با شیطنت همسایه ها، شهرداری از طریق ماده ۱۰۰ اخطار به طرفیت پدرم که در حال حیات نیست مبنی بر عقب کشی ۲۰ متر را دادند. ۸- نامه اعتراض از طرف مادرم نوشته شد که مورد قبول واقع نشد. ۹- ماد به دیوان عدالت اداری با هدف شکستن رای شهرداری شکایت کرد که باز محکوم شد. ۱۰- مادر به دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری شکایت کرد که آنها برگه احصار وراثت خواستند و پس از ارسال برگه انحصار وراثت، باز حکم بدوی دیوان عدالت تایید شد. ۱۱- حال شهرداری به پدرم اخطار داده که یکماه فرصت دارید تا نسبت به اصلاح و عقب کشی بنابر رای ماده صد و به متراژ بیست متر اقدام نمایید. ۱۲- متراژ ملک کم هست و پس از ساخت، حیاط مانده از ملک بسیار کوچک و طولی است که مادر در آن قدم می زند. ۱۳- لازم به توضیح هست که شهرداری در هنگام صدور رای هیچ مزایایی برای متراژ عقب کشی قائل نشده است و امضای محضری مبنی بر اصلاح و انتقال سند به نام شهرداری نیز نگرفته است. حال سوالات و خواسته ها ۱- با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه اصلاحیه ۱۰ متر بوده و در حال حاضر ماده ۱۰۰ آن را ۲۰متر اعلام نموده است چکار باید کرد؟ آیا می توان آن را براساس زمان صدور پروانه، طرح شکایت نمود؟ لازم به ذکر است شکایاتی که مادر انجام داده، تمرکز بر شکستن رای ماده صد بوده است و اشاره ای به متراژ ۲۰ متر که در زمان صدور پروانه ۱۰ متر بوده است ننموده است. 3- مابه ازای اصلاحی را آیا می توان درخواست نمود و از چه طریقی آیا در خصوص دریافت مابه ازای اصلاحی به دیوان باید شکایت نمود یا به دادگاه عمومی؟ 4- آیا سایر وراث هم همانند مادر به دیوان می توانند شکایت کنند. با تشکر

06 مهر 1400 95

با درود؛
کاربر محترم؛ موضـوعات و سئوالات مطروحه شما، در نوع خود سئوالات تخصصی می باشند که نیازمند ملاحظه و بررسی بیشتر مدارک و مستندات و آرای صادره در اینخصوص را دارد و پاسخ به این سئوالات با توضیحات مفصلی همراه است که به هیچ عنوان در این مقوله نمی گنجد،،
توضیح کوتاه اینکه؛ حتی در نهایت عدم موفقیت؛ طبق بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته، تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند، ندارد و درست است که قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۰۰ اشاره ای به پرداخت معوض ننموده، ولی در تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری، برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته، اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد، پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است،، فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیاز به تصریح قانونگذار دارد..
بطوریکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از مضمون رای شماره ۵۶۳ مورخ۸/۱۲/۹۰ هیات عمومی دیوانعدالت ادرای؛ واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است..

# پیشنهاد می گردد که با مراجعه به یک متخصص حقوقی جهت ملاحظه و بررسی مدارک و تجزیه و تحلیل مستندات و دریافت مشاوره اقدام نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی