محاسبه کوفتگی استحوان و ارش آسیب نسج و کبودی خطی سمت راست چقدر است

سلام و عرض ادب. این متنی که مینویسم گواهی پزشکی قانونی بنده است که به شرح زیر میباشد: 1. کوفتگی استخوانی در نواحی سر استخوان اول کف پای راست و یکی از استخوان های مچ پا (کونئی فرم) مجموعا مشمول یک درصد (1%) دیه ارش میگردد. 2. خراشیدگی قرنیه چشم چپ مشمول یک درصد (1%) ارش از دیه کامل میگردد. 3. ارش آسیب نسج استخوان چپ کف دست راست به میزان نیم درصد (0/5%) دیه کامل تعیین میگردد. 4. کبودی خطی سمت راست و چپ گردن 5. کبودی قدام بازوی چپ 6. کبودی کناره داخلی پای راست لطف و عنایت کنید به این بنده حقیر و مقدار دیه دقیق من را محاسبه کنید. با تشکر فراوان

نظر سوال کننده به پاسخ:
این گواهی آخر پزشکی قانونی بنده بوده و اگر موارد 4 و 5 و 6 اَرش بود، همان موقع درصد آن ها تعیین میشد!!! کبودی جزو ارش نیست! لطفا اطلاعات خودتان را بروزرسانی کنید.
11 مهر 1400 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی