بازسازی ملک موروثی و مطالبه ادوات بازسازی

سلام ملکی از حدود ۲۰ سال پیش به سه فرزند(دو پسر و یک دختر )به ارث رسید سال۹۳ یکی از پسر ها بدون هیچ اجازه کتبی یا حتی لفظی اقدام به بازسازی این ملک برای سکونت شخصی کردند؛ دیگر خواهر و برادر برای حفظ روابط خانوادگی و صلح نسبت به این اقدامات ایشان سکوت کردند اما از جزئیات بازسازی هم هیچ اطلاعی نداشتند بعد از بازسازی همان برادر به عنوان مستاجر آنجا ساکن شدند و البته هیچ قرارداد رسمی مبنی بر اجاره ایشان بسته نشد الان بعد از گذشت ۷ سال آن برادر ، هزینه های بازسازی را از دیگر ورثه طلب کرده و مدعی است که بخاطر افزایش تورم و افزایش قیمت ادوات بازسازی باید قیمت روز و نرخ فعلی ادوات بازسازی محاسبه شود میخواستم بپرسم آیا ایشان برای دریافت قیمت بروز هزینه های بازسازی محق هستند یا خیر لازم به ذکر است که ایشان موقع بازسازی هیچ شرطی مبنی بر بازپس گرفتن هزینه های بازسازی از دیگر ورثه نداشتند و صرفا با میل و اختیار شخصی خود اقدام به صرف هزینه برای بازسازی کردند

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاس از پاسخگوییتون و وقتی که برای سوال من گذاشتید در پناه خدا موفق باشید
19 مهر 1400 47

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه برادرتان بدون اذن و اجازه سایر وراث، و صـرفا با میل و رغبت شخصی خود، اقدام به صرف هزینه برای بازسازی نموده باشند، اصـولا حق مطالبه هزینه های مصروفی آن را ندارند،، ولی چنانچه بازسازی با اجازه سایر وراث بوده و یا شـرطی مبنی بر بازپس گیری هزینـه های بازسازی از دیگر وراث، قرار داده باشند، می توانند هزینه های بازسازی زمان بازسازی را مطالبه نمایند نه هزینه های بروز را..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی