درگیری دسته جمعی اتفاق افتاده ولی بنده دخالتی نداشتم از من شکایت شده چگونه از خود دفاع نمایند.

سلام. یه دعوادست جمعی شده بود. تواون دعوامن بودم ولی تـدعواشرکت نکردم. ولی اسم من هم دادن. نمیدونم چهکارکنم. چه جوربایدازخودم دفاع کنم

نظر سوال کننده به پاسخ:
یعنی شهودببرم حله
28 مهر 1400 73

شرکت در نزاع دسته جمعی جرم محسوب و مجازات دارد. اثبات اینکه در دعوا شرکت نداشته اید با شماست و می بایست در دادسرا به شدت اتهام را انکار نموده و با توجه به شهادت شهود و اظهارات سایر متهمین می توانید عدم دخالت خود را در درگیری اثبات نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی