خواستگاری

اگر عده ی زن ازطلاق رجعی باشدطبق نظر اهل سنت خواستگاری به صورت صریح و کتابی ایا جایز است؟

21 اردیبهشت 1399 116

عرض سلام و ادب
خیر خواستگاری نه به صورت صریح و نه به صورت کتابی جایز نیست زیرا اذن در ایام عده ی طلاق رجعی در حکم زن شوهردار است بنابراین همان کونه که خواستگاری از زن شوهر دار جایز نیست خواستگاری از زن در ایام عده ی طلاق رجعی نیز جایز نمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی