گرفتن سیم کارت به نام دیگری

سلام ایا گرفتن سیم کارت به نام دیگری جرم است و مجازاتی هم دارد یا خیر؟

31 اردیبهشت 1399 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی