کلاهبرداری و ارجاع پرونده به کلانتری

سلام ازیک رمال شکایت کلاهبرداری کردم ازم قولنامه زمین گرفته بود،پرونده ارجاع شد به شورا که نامه عدم سازش گرفتم ودادستان دستور داد به اگاهی وارجاع شد به اگاهی اظهارات کامل بنده ورمال ثبت شد درآگاهی ومواجهه حضوری هم انجام شد بین من ورمال، پرونده از اگاهی ارجاع شدبه بازپرسی،بازپرس مریض بود ونبود از دادستان دستور گرفتم پرونده ارجاع شد به دادیاری شعبه دوم ودادیار اظهارات بنده رو مجدد مکتوب کرد وامضا کردم الان دادیار پرونده رو مجدد ارجاع داده به آگاهی سوالم اینکه چرا مجدد پرونده به آگاهی ارجاع شده؟؟هیچ چیزی در پرونده کم نیست، یک بار که اظهارات بنده ورمال درآگاهی ثبت شد چه دلیلی داشته مجدد دادیار بفرسته پرونده رو آگاهی خود دادیار که دستور داده مواجهه حضوری انجام بشه درآگاهی، اماقبلا مواجهه حضوری هم شدم با رمال درآگاهی؟آیا برای سازش میخوان مجدد مواجه حضوری برقرار کنن بین من ورمال درآگاهی یا آگاهی میخواد مجدد اظهارات بگیره از من ورمال؟؟ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم
27 اردیبهشت 1401 37

سلام .وقت بخیر . تا پرونده رو مطالعه نکنم و مشروح مکاتبات و اظهارات طرفین بررسی نشه ، نمیشه اظهار نظر قطعی کرد . ولی ممکنه دادیار تحقیقات انجام شده در پرونده رو ناقص بدونه و مجدد برای تحقیق، سوال , مواجهه حضوری و حتی سازش به کلانتری دستوری داده باشه

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی