معنا وتفسیر عبارتی در وکالتنامه

سلام،بنده یک وکالت بلاعزل یک پنجم از کل سهم الارث موکلان از۳ نفر از ورثه،سند زمینی قدیمی باحق توکیل به غیر وبدون حق عزل وکیل درسال۱۳۹۰گرفتم،در۱۳۹۳ تفویض وکالت دادم به شخص دیگری به اسم سعیدهمین یک پنجم هارو، وحق توکیل به غیردادم بهش وحق عزل وکیل رو از خودم ساقط کردم،در وکالتی که به سعید دادم قید شده این وکالت ازهر نظر تابع وکالت قبلی میباشد.در ۱۳۹۴ سعید تفویض وکالت داده به حبیب در وکالتی جداگانه، دروکالتی که سعید به حبیب داده قیدشده این وکالتنامه بلاعزل است،وکیل حق توکیل به غیر دارد، این وکالت مدت دار نیست،وازهرنظر تابع وکالت قبلی میباشد یعنی تابع وکالت سعید ودر انتهای متن وکالتی که به حبیب داده سعید، قیدشده نامبرده (حبیب)قاعم شرعی وقانونی وی(یعنی قاعم سعید به گمانم)میباشد، الان سعید ازمن به جرم کلاهبرداری وفروش مال غیر برطبق همین وکالتی که دادم بهش وخودش منتقل کرده به حبیب ویک قولنامه دست نویش شکایت کرده الان منظورش ازقاعم شرعی وقانونی چیه یعنی سعید دیگه حقی در وکالتی که بهش دادم نداره چون واگذار کرده به حبیب؟ونمیتونه برطبق وکالتی که بهش دادم ازم شکایت کلاهبرداری.. بکنه؟ممنون

04 خرداد 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی