ادای کلمه بیشرف عنوان مجرمانه دارد؟

با سلام از نظر قانون لفظ کلمه بیشرف جرم محسوب میشود

31 خرداد 1401 33

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بله کلمه مذکور از مصادیق توهین ب شمار رفته و وصف مجرمانه دارد و قابل شکایت و پیگیریست لذا پاسخ مثبت هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی