سلب حق طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به

سلام. در قرارداد داوری قید شده بود که اگه تاخیری در مبلغ فوق پیش بیاد بعد از تاریخ مقرر یک درصد روزانه به طلبکار پرداخت شود از کل بدهی و شرط دیگر این بود که بدهکارحق درخواست اعسار در دادگاه را ندارد. بدهکار ایا این دو شرط را میتواند در دادگاه باطل کند یا شرط غیر قانونی میباشد.در صورتی که بدهکار در حضر شاهد و داور این داوری را امضا نمود و حتی دادگاه هم رای صادر نمود ؟؟! زیرا الان بدهکار دوباره درخواست بطلان رای داوری بابت این موضوعات داده است

03 تیر 1401 46

با سلام و احترام
شط اول صحیح می باشد ولی شرط دوم صحیح نبوده و می توان ان را ابطال نمود و در این خصوص طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه»»»
با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار اعم از اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، و با عنایت به آمره بودن مقررات مربوط به اعسار به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌ علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی