شکایت افترا از اعضای حفاظت اطلاعات

سلام بنده پرسنل نیروی مسلح هستم. سازمان حفاظت اطلاعات ما به بنده به تهمت زده بر اساس گزارش یکی از که باهاشون جور بوده بر علیه اینجانب گزارش نوشته .خواستم ببینم اونا قانونا میتونن حکم اخراج بدن؟ بعد اینجانب اگر تو دادسرا بر علیه آن ها شکایت کنم به جایی می رسم؟ هیچی مدارک ندارن فقط همون گزارشه

09 تیر 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی