جعل امضا و استفاده از سند مجعول

سلام،شخص به عنوان واسطه خریدار ماشین از من پول خرید ماشین و مدارک هویتی گرفته و بدون حضور من وکالت به نام خودش زده و ماشین رو خریده و بعد از ۴ماه هنوز نه پول و نه ماشین رو داده؛الان چه میشه کرد برای جعل امضای من و ادعای خسارت؟ممنون

10 تیر 1401 19

با سلام و احترام
بله شما می توانید تحت عناوین مجرمانه جعل امضاء و استفاده از سند مجعول به طرفیت ایشان شکایت نموده و در صورت اثبات جعل ابطال سند مالکیت خودرو را طی دادخواستی از محاکم حقوقی درخواست نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی