حمله بوسیله اسپری فلفل و اقدامات بعدی

سلام من مورد حمله به وسیله ی اسپری فلفل قرار گرفتم و دچار سوزش چشم و بدن و ریه شده ام آیا میتوانم برای دریافت دیه اقدام کنم

13 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی