استفاده از سند مجعول

سلام یه نفر از بنده و وکیلم به عنوان استفاده از اسناد مجعول شکایت کرده این اسناد مجعول توسط موسسه داوری انجام پذیرفته و توسط وکیلم که خبر نداشته به دادگاه ارایه شده ولی نتیجتا رای دادگاه به نفع و یا ضرر کسی نبوده سوال بنده اینه در صورتی که دادگاهدبخواهد شخصی رو به عنوان استفاده از سند مجعول محکوم کنه وکیلم رو که همه کارها توسط ایشون انجام شده محکوم میشه و یا بنده که هیچ کاری توسطربنده انجام نشده ویااصلاد نمیتونن محکوم کنن توضیح اینکه تو نظریه کارشناس خط نوشته شده که سند مجعول توسط داور موسسه انجام شده

17 تیر 1399 105

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی