امکان برداشت از حساب رایانه باتوجه به مسدودی

سلام من حساب یارانه ام که مال صادرات هست مسدودشده به علت چک برگشتی ولی چکه برای این بانک نیست میتونم یارانه دولت وبردارم؟

18 مرداد 1401 24

سلام .خیر امکان برداشت وجود ندارد باید رفع سو اثرراز چک شود تا رفع مسدودی گرددشماباید چک از هربانکی که هست بدوا رفع سو اثر وتامین موجودی شود ودستور قضایی را مبنی بر رفع مسدودی حساب بگیرید تا بتوانید برداشت داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی