زمان مختومه شدن پرونده از طرف اجرا احکام

با سلام آیا هرگز تا قبل از اجرای حکم شخص محکوم علیه و یا قبل از جلب شخص محکوم علیه برای اجرا حکم؛در این صورت آیا هرگز پرونده مربوطه از طرف اجرای احکام مختومه اعلام میشود؟و یا در این مورد باید حکم شخص محکوم علیه کاملا اجرا شود تا مختومه شدن پرونده از طرف اجرای احکام صادر شود؟

07 مرداد 1399 2897

با سلام و عرض ادب
زمانی پرونده در اجرای احکام مختومه میشود که یا حکم اجرا شود یا محکوم له از اجرای حکم منصرف شود و درخواست انصرافش را در پرونده قرار دهد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی