منظور از اقتران زمانی در معاونت درجرم

سلام،لطف بفرمایید چک کنید ببینید درست میگم برای تحقق واثبات معاونت در کلاهبرداری شرایط ذیل اساسی است: ۱_وحدت قصد بین معاون ومباشر(یعنی قصد معاون ومباشر هردو کلاهبرداری باشد) ۲_تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون ومرتکب اصلی جرم شرط است ۳_معاون از اینکه مرتکب اصلی جرم میخواهد کلاهبرداری کند باید آگاه باشد ۴_ومعاون باید جرم را برای مباشر تسهیل ...کند ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی آیا گزینه های دیگری هم باسد برای تحقق معاونت درکلاهبرداری وجود داشته باشد یا فقط همین گزینه هایی که گفتم کفایت میکند وگزنیه دوم منظور از تقدم واقتران زمانی رو نمیدونم یعنی چی اگه میشه توضیح بدین بهم سپاسگزارم

24 مرداد 1401 18

سلام کاربرمحترم .برای تحقق معاونت در جرم شروطی دیگر نیز لازم است که عبارتند از:
۱- جرم بودن عمل فاعل( فعل اصلی )معاونت بر روی عملی انجام شده باشد که قانونا جرم است و مجازات دارد.
۲- لزوم فعل مثبت (معاونت در جرم اصولا به صورت فعل واقع می شود نه ترک فعل)
۳- ارتکاب جرم توسط فاعل یا شروع به اجرای آن :معاونت زمانی تحقق می یابد که فاعل اصلی عمل مجرمانه ای را انجام داده باشد در غیر این صورت معاونت مفهومی ندارد
۴- موثر بودن عمل معاون در وقوع جرم توسط فاعل احراز این امر که عمل معاون تاثیر لازم بر روی مباشر داشته و به نوعی او را در ارتکاب جرم کمک کرده باشدودرخصوص سوال اخر شمابرای تفهیم شرط اقتران زمانی باید گفت باید بین رفتار معاون و مباشر تقدم عمل یاهمزمانی وجود داشته باشد. به طور مثال کمک ها و مساعدت هایی که فرد بعد از انجام کلاهبرداری برای مرتکب انجام می دهد، اعمالی مانند، نگهداری مال، فروش، مخفی کردن و… در دسته معاونت قرار نمی‌گیرد و به عنوان جرم مستقل دیگری مورد بحث خواهد بود. بنابراین بین عمل معاون و مباشر رابطه سببیت باید وجود داشته باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی