شرایط طرح شکایت جهت تحصیل مال نامشروع

شرایط طرح شکایت جهت تحصیل مال نامشروع و یا کلاهبرداری ، جهت انجام کاری دریکی از ادارات یک فقره چک به کارشناس کارگزینی تحویل دادم ، کاری که انجام نداد ، چک رو هم به اجرا گذاشته.

30 مهر 1399 123

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی