تخریب اموال و اثبات مالکیت

سلام من مغازه ای از پدرم در سال ۸۱ گرفته بودم واو هم باخط خودش مغازه را واگذار نمود ولی الان مغازه را تصرف وتخریب واموالم را هم غارت کرده من شکایت کیفری کردم دادگاه قاضی حکم اناطه صادر کرده ونوشته چون هر دو سند عادی دارید باید مالکیت مشخص بشودولی سند دستی من سال ۸۱ صادر شده وسند متهم سال ۹۷

30 بهمن 1399 289

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی